Rozwijaj swój biznes cyfrowy dzięki badaniom UX

Dzięki badaniom UX uzyskujesz cenne wskazówki od swoich użytkowników, upewniając się, że Twoje pomysły biznesowe są trafnie zdefiniowane lub po prostu weryfikujesz nowe pomysły na doświadczenie klienta.

MicrosoftTeams-image (13).png
Badania leżą u podstaw skutecznego user-experience
Badania doświadczeń użytkownika mogą pomóc odmienić Twoją firmę. Są one niezbędne dla produktów na wczesnym etapie rozwoju oraz dla dojrzałych przedsiębiorstw, aby mogły się skalować.
Powody dla przeprowadzania badań UX
Badania UX pozwalają zrozumieć, dlaczego klienci opuszczają stronę internetową, nie dokonują zakupu lub nie pozostawiają kontaktu. Eksperci UX potrafią zidentyfikować problemy z interfejsem użytkownika, zawartością strony, procesem zakupowym i innymi czynnikami, które wpływają na decyzję klienta. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które wpłyną na poprawę konwersji.
Badania UX pozwolą zidentyfikować problemy porzuconych koszyków i braku zakupu. Eksperci UX zapoznają się z procesem zakupowym, interfejsem użytkownika, kosztami dostawy i innymi czynnikami, które wpływają na decyzję klienta. Zaproponują zmiany, dzięki którym, wzrośnie konwersja koszyka.
Czynników wpływających na słabe oceny aplikacji może być wiele. Badacze UX zidentyfikują problemy oraz zaproponują zmiany, które wpłyną na wzrost satysfakcji klienta.
Badania UX pozwalają na zrozumienie, dlaczego użytkownicy nie są zaangażowani w korzystanie z produktów lub usług firmy. Badacze UX przyjrzą się z interfejsom użytkownika, funkcjonalnościom, wartościom dodanym oraz innym znaczącym czynnikom, które wpływają na zaangażowanie użytkowników. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które zwiększą zaangażowanie użytkowników, jak również poprawią wyniki biznesowe.
Badania UX pozwalają na zrozumienie, co przyciąga klientów do produktów lub usług konkurencji, a co sprawia, że wolą korzystać z oferty twojej firmy. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które zwiększą atrakcyjność twojego produktu lub usługi i poprawią jej przewagę konkurencyjną.
Badania UX pozwalają na zidentyfikowanie, co przyciąga użytkowników do nowych rozwiązań i co jest przestarzałe w dotychczasowych produktach lub usługach firmy. Dzięki tym informacjom będzie można wprowadzić zmiany, które zwiększą innowacyjność twojego produktu i tym samym poprawią wyniki biznesowe.
Badania UX mogą dostarczyć cenne uwagi na temat procesów biznesowych firmy, co pozwala na ich optymalizację i poprawę efektywności.
Jak badania UX odpowiadają na problemy biznesowe
Ekspercka ocena, dzięki której sprawdzimy użyteczność usługi/aplikacji oraz zgodność z dobrymi praktykami projektowymi. Nasi eksperci przejdą przez te same procesy i zadania, co zwykli użytkownicy produktu. Wartość: audyt zidentyfikuje obszary wymagające ulepszenia, przeprojektowania lub szczegółowej analizy.
Dostarczymy dogłębną wiedzę na temat grupy docelowej i odkryjemy ich potrzeby, motywacje i problemy, spotykając się z obecnymi i/lub potencjalnymi użytkownikami. Badania przeprowadzane są na podstawie scenariuszy. Wartość: W projektowaniu skoncentrowanym na użytkowniku, znajomość wymagań użytkownika jest niezbędna. Wyniki badań są stosowane do opracowywania odpowiednich ścieżek użytkownika, person i ulepszania produktów. Wywiad pogłębiony może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z testowaniem lub eye-trackingiem.
Moderowana rozmowa z grupą 5-10 uczestników, w której moderator zadaje grupie zestaw pytań na określony temat. Jest to pomocne narzędzie do eksplorowania postaw, przekonań, pragnień i reakcji na koncepcje lub projekty. Wartość: badania pomagają odkryć potrzeby i potencjalne kierunki rozwoju produktu.
Testowanie użyteczności służy do sprawdzenia, czy produkt jest użyteczny. Te testy są przydatne do projektowania nowych rozwiązań lub funkcjonalności oraz przed przystąpieniem do redesignu. Wartość: identyfikujemy błędy, które możemy rozwiązać przed fazą rozwoju i zalecamy ulepszenia służące ciągłemu udoskonalaniu produktu.
Urządzenie mierzące ruchy gałek ocznych, zwane eye-trackerem, jest stosowane w technice badawczej eye-tracking. Polega ona na śledzeniu ruchów oka i obszaru, na którym skupia się wzrok użytkownika podczas przeglądania interfejsu aplikacji. Jest stosowane w szczególności w projektach, w których forma wizualna odgrywa istotną rolę oraz do oceny zaangażowania użytkownika w konkretne elementy interfejsu. Wartość: w wyniku tego badania będziemy świadomi słabych punktów produktu i możemy zaproponować lepsze rozwiązania.
Korzyści dla biznesu płynące z badań UX
Badania UX są ważnym elementem definiowania wymagań biznesowych, które są skoncentrowane na użytkowniku, oparte na danych i zapewniają przewagę konkurencyjną. Pomagają wypracować wymagania biznesowe podczas tworzenia produktów i usług, poprzez zrozumienie zachowań i preferencji użytkowników, zmniejszenie ryzyka i zapewnienie zgodności z ich potrzebami.
Badania UX mogą pomóc w tworzeniu wartościowego i wydajnego produktu, dostarczając wiedzę na temat potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników, które można wykorzystać do projektowania i rozwoju produktu. Badania pozwalają upewnić się, że dany produkt lub usługa spełniają rzeczywiste potrzeby przyszłych użytkowników i zapewnić najwyższy możliwy poziom użyteczności.
Pracując nad produktem czy usługą przez dłuższy czas, często wprowadzamy funkcjonalności, które z czasem mogą stać się zbyt skomplikowane. Wierzymy, że "proste działa" dlatego przeanalizujemy, przeprowadzimy badania i uprościmy funkcjonalności, by były bardziej wydajne.
Często trudno jest zidentyfikować źródło niskiej konwersji. Możemy pomóc w monitorowaniu procesów, przeprowadzić audyt, zalecić badania i wprowadzić zmiany w celu poprawy wyników.
Badania UX pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co pomaga w projektowaniu produktów i usług bardziej dopasowanych do ich potrzeb, dzięki czemu zwiększa się satysfakcja użytkowników oraz ich lojalność wobec marki.
Zadowoleni klienci oraz lepsza jakość produktów i usług mogą przyczynić się do poprawy wizerunku marki, co generuje pozytywne opinie, a także zwiększa rekomendacje marki wśród klientów.
Przeprowadzenie badań UX już na etapie projektowania pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i wprowadzenie zmian. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na development i wprowadzenie produktu lub usługi na rynek.
Przeprowadzenie badań UX pozwala zminimalizować ryzyko podczas developmentu nowej funkcjonalności czy serwisu, co przyczynia się do redukcji kosztów i nakładu pracy w porównaniu do sytuacji korygowania błędów po fakcie.

Jak możemy poprawić Twój produkt cyfrowy?

Definiowanie wymagań, badanie potrzeb, testowanie rozwiązań? Posiadamy kompleksowe podejście do przeprowadzania badań UX. Pomyśl o wzroście Twojego produktu cyfrowego, zaczynając od badań. Zobacz, co możemy zrobić, aby Twój produkt był niezwykły.

Pabor_Abstraction_about_Bright_UX_board_with_post_its_Research__aeb077ad-62b7-4e92-a172-a2e86777bf1f 1.png
Proces realizacji badań UX
Proces realizacji badań UX

Poznaj naszych ekspertów UX i popraw jakość doświadczenia użytkownika

Badania UX zwykle wymagają współpracy kilku specjalistów UX, przede wszystkim badaczy UX - moderatorów, obserwatorów, ale także projektantów UX i menedżerów produktu. W zależności od złożoności badań, zespół może także obejmować analityków danych, programistów front-end i innych specjalistów.

UX Research Lead

UX Research Lead

Zarządza zespołem, ustala cele, planuje badania, analizuje dane, komunikuje wnioski, zapewnia etyczne prowadzenie badań, współpracuje z innymi zespołami i dba o wyjątkowe doświadczenia użytkowników.

UX Researcher

UX Researcher

Odpowiedzialny za prowadzenie badań w celu zebrania danych na temat zachowań i postaw użytkowników. Podczas badań może pełnić rolę moderatora lub obserwatora.

UX Designer

UX Designer

Odpowiedzialny za tworzenie projektów opartych na wglądach użytkowników i wynikach badań.

Product Manager

Product Manager

Zaangażowana w ogólną strategię i kierunek produktu, może współpracować z zespołem badawczym, projektowym i deweloperskim w celu ustalenia priorytetów i zaplanowania wdrożenia produktu.

Clients write about us
Porozmawiajmy przy kawie!
dsawicki.jpg

Dariusz — Chief Operating Officer

mobile: +48 603 607 517

dariusz.sawicki@extrahut.com

LinkedIn

Wypełnij formularz.
Imię
Email firmowy
Telefon (optional)
Wiadomość
przez TenderHut Sp. z o.o.(ul. Sienkiewicza 110 15-005 Białystok, e-mail: hello@tenderhut.com) oraz jego spółki zależne w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz prowadzenia działań marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej i tradycyjnych.

Rozwijaj swój biznes cyfrowy dzięki badaniom UX

Dzięki badaniom UX uzyskujesz cenne wskazówki od swoich użytkowników, upewniając się, że Twoje pomysły biznesowe są trafnie zdefiniowane lub po prostu weryfikujesz nowe pomysły na doświadczenie klienta.

MicrosoftTeams-image (13).png
Badania leżą u podstaw skutecznego user-experience
Badania doświadczeń użytkownika mogą pomóc odmienić Twoją firmę. Są one niezbędne dla produktów na wczesnym etapie rozwoju oraz dla dojrzałych przedsiębiorstw, aby mogły się skalować.
Powody dla przeprowadzania badań UX
Badania UX pozwalają zrozumieć, dlaczego klienci opuszczają stronę internetową, nie dokonują zakupu lub nie pozostawiają kontaktu. Eksperci UX potrafią zidentyfikować problemy z interfejsem użytkownika, zawartością strony, procesem zakupowym i innymi czynnikami, które wpływają na decyzję klienta. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które wpłyną na poprawę konwersji.
Badania UX pozwolą zidentyfikować problemy porzuconych koszyków i braku zakupu. Eksperci UX zapoznają się z procesem zakupowym, interfejsem użytkownika, kosztami dostawy i innymi czynnikami, które wpływają na decyzję klienta. Zaproponują zmiany, dzięki którym, wzrośnie konwersja koszyka.
Czynników wpływających na słabe oceny aplikacji może być wiele. Badacze UX zidentyfikują problemy oraz zaproponują zmiany, które wpłyną na wzrost satysfakcji klienta.
Badania UX pozwalają na zrozumienie, dlaczego użytkownicy nie są zaangażowani w korzystanie z produktów lub usług firmy. Badacze UX przyjrzą się z interfejsom użytkownika, funkcjonalnościom, wartościom dodanym oraz innym znaczącym czynnikom, które wpływają na zaangażowanie użytkowników. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które zwiększą zaangażowanie użytkowników, jak również poprawią wyniki biznesowe.
Badania UX pozwalają na zrozumienie, co przyciąga klientów do produktów lub usług konkurencji, a co sprawia, że wolą korzystać z oferty twojej firmy. Dzięki tym informacjom można wprowadzić zmiany, które zwiększą atrakcyjność twojego produktu lub usługi i poprawią jej przewagę konkurencyjną.
Badania UX pozwalają na zidentyfikowanie, co przyciąga użytkowników do nowych rozwiązań i co jest przestarzałe w dotychczasowych produktach lub usługach firmy. Dzięki tym informacjom będzie można wprowadzić zmiany, które zwiększą innowacyjność twojego produktu i tym samym poprawią wyniki biznesowe.
Badania UX mogą dostarczyć cenne uwagi na temat procesów biznesowych firmy, co pozwala na ich optymalizację i poprawę efektywności.
Jak badania UX odpowiadają na problemy biznesowe
Ekspercka ocena, dzięki której sprawdzimy użyteczność usługi/aplikacji oraz zgodność z dobrymi praktykami projektowymi. Nasi eksperci przejdą przez te same procesy i zadania, co zwykli użytkownicy produktu. Wartość: audyt zidentyfikuje obszary wymagające ulepszenia, przeprojektowania lub szczegółowej analizy.
Dostarczymy dogłębną wiedzę na temat grupy docelowej i odkryjemy ich potrzeby, motywacje i problemy, spotykając się z obecnymi i/lub potencjalnymi użytkownikami. Badania przeprowadzane są na podstawie scenariuszy. Wartość: W projektowaniu skoncentrowanym na użytkowniku, znajomość wymagań użytkownika jest niezbędna. Wyniki badań są stosowane do opracowywania odpowiednich ścieżek użytkownika, person i ulepszania produktów. Wywiad pogłębiony może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z testowaniem lub eye-trackingiem.
Moderowana rozmowa z grupą 5-10 uczestników, w której moderator zadaje grupie zestaw pytań na określony temat. Jest to pomocne narzędzie do eksplorowania postaw, przekonań, pragnień i reakcji na koncepcje lub projekty. Wartość: badania pomagają odkryć potrzeby i potencjalne kierunki rozwoju produktu.
Testowanie użyteczności służy do sprawdzenia, czy produkt jest użyteczny. Te testy są przydatne do projektowania nowych rozwiązań lub funkcjonalności oraz przed przystąpieniem do redesignu. Wartość: identyfikujemy błędy, które możemy rozwiązać przed fazą rozwoju i zalecamy ulepszenia służące ciągłemu udoskonalaniu produktu.
Urządzenie mierzące ruchy gałek ocznych, zwane eye-trackerem, jest stosowane w technice badawczej eye-tracking. Polega ona na śledzeniu ruchów oka i obszaru, na którym skupia się wzrok użytkownika podczas przeglądania interfejsu aplikacji. Jest stosowane w szczególności w projektach, w których forma wizualna odgrywa istotną rolę oraz do oceny zaangażowania użytkownika w konkretne elementy interfejsu. Wartość: w wyniku tego badania będziemy świadomi słabych punktów produktu i możemy zaproponować lepsze rozwiązania.
Korzyści dla biznesu płynące z badań UX
Badania UX są ważnym elementem definiowania wymagań biznesowych, które są skoncentrowane na użytkowniku, oparte na danych i zapewniają przewagę konkurencyjną. Pomagają wypracować wymagania biznesowe podczas tworzenia produktów i usług, poprzez zrozumienie zachowań i preferencji użytkowników, zmniejszenie ryzyka i zapewnienie zgodności z ich potrzebami.
Badania UX mogą pomóc w tworzeniu wartościowego i wydajnego produktu, dostarczając wiedzę na temat potrzeb, zachowań i preferencji użytkowników, które można wykorzystać do projektowania i rozwoju produktu. Badania pozwalają upewnić się, że dany produkt lub usługa spełniają rzeczywiste potrzeby przyszłych użytkowników i zapewnić najwyższy możliwy poziom użyteczności.
Pracując nad produktem czy usługą przez dłuższy czas, często wprowadzamy funkcjonalności, które z czasem mogą stać się zbyt skomplikowane. Wierzymy, że "proste działa" dlatego przeanalizujemy, przeprowadzimy badania i uprościmy funkcjonalności, by były bardziej wydajne.
Często trudno jest zidentyfikować źródło niskiej konwersji. Możemy pomóc w monitorowaniu procesów, przeprowadzić audyt, zalecić badania i wprowadzić zmiany w celu poprawy wyników.
Badania UX pozwalają lepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania klientów, co pomaga w projektowaniu produktów i usług bardziej dopasowanych do ich potrzeb, dzięki czemu zwiększa się satysfakcja użytkowników oraz ich lojalność wobec marki.
Zadowoleni klienci oraz lepsza jakość produktów i usług mogą przyczynić się do poprawy wizerunku marki, co generuje pozytywne opinie, a także zwiększa rekomendacje marki wśród klientów.
Przeprowadzenie badań UX już na etapie projektowania pozwala na wczesne wykrycie potencjalnych problemów i wprowadzenie zmian. Dzięki temu można skrócić czas potrzebny na development i wprowadzenie produktu lub usługi na rynek.
Przeprowadzenie badań UX pozwala zminimalizować ryzyko podczas developmentu nowej funkcjonalności czy serwisu, co przyczynia się do redukcji kosztów i nakładu pracy w porównaniu do sytuacji korygowania błędów po fakcie.

Jak możemy poprawić Twój produkt cyfrowy?

Definiowanie wymagań, badanie potrzeb, testowanie rozwiązań? Posiadamy kompleksowe podejście do przeprowadzania badań UX. Pomyśl o wzroście Twojego produktu cyfrowego, zaczynając od badań. Zobacz, co możemy zrobić, aby Twój produkt był niezwykły.

Pabor_Abstraction_about_Bright_UX_board_with_post_its_Research__aeb077ad-62b7-4e92-a172-a2e86777bf1f 1.png
Proces realizacji badań UX
Proces realizacji badań UX

Poznaj naszych ekspertów UX i popraw jakość doświadczenia użytkownika

Badania UX zwykle wymagają współpracy kilku specjalistów UX, przede wszystkim badaczy UX - moderatorów, obserwatorów, ale także projektantów UX i menedżerów produktu. W zależności od złożoności badań, zespół może także obejmować analityków danych, programistów front-end i innych specjalistów.

UX Research Lead

UX Research Lead

Zarządza zespołem, ustala cele, planuje badania, analizuje dane, komunikuje wnioski, zapewnia etyczne prowadzenie badań, współpracuje z innymi zespołami i dba o wyjątkowe doświadczenia użytkowników.

UX Researcher

UX Researcher

Odpowiedzialny za prowadzenie badań w celu zebrania danych na temat zachowań i postaw użytkowników. Podczas badań może pełnić rolę moderatora lub obserwatora.

UX Designer

UX Designer

Odpowiedzialny za tworzenie projektów opartych na wglądach użytkowników i wynikach badań.

Product Manager

Product Manager

Zaangażowana w ogólną strategię i kierunek produktu, może współpracować z zespołem badawczym, projektowym i deweloperskim w celu ustalenia priorytetów i zaplanowania wdrożenia produktu.

Clients write about us
Porozmawiajmy przy kawie!
dsawicki.jpg

Dariusz — Chief Operating Officer

mobile: +48 603 607 517

dariusz.sawicki@extrahut.com

LinkedIn

Wypełnij formularz.
Imię
Email firmowy
Telefon (optional)
Wiadomość
wpisanych powyżej przez TenderHut Sp. z o.o.(ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok, e-mail: hello@tenderhut.com) oraz jego spółki zależne w celach udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie oraz przesyłania informacji marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i tradycyjnej.